Visuomeninis pastatas

Visuomeniniams pastatams yra priskiriami negyvenamieji viešosios paskirties pastatai: viešbučiai, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo, poilsio, sporto ir specialiosios paskirties pastatai, o taip pat ir sandėliai.

Pastatai turi būti projektuojami, statomi ir eksploatuojami taip, kad atitiktų jiems taikomus reglamentuojančius normatyvinius statybos, aplinkosaugos, higienos ir sveikatos, šilumos išsaugojimo, priešgaisrinės saugos ir kitus dokumentus, norminius aktus taisykles ar rekomendacijas.

Pasirinkite pastato konstrukciją