Vienbutis namas

Vienbučiams gyvenamiesiems pastatams yra priskiriami vienbučiai namai, dvibučiai namai, vienbučių namų pora, turinti bendrą sieną, blokuoti namai.

Pastatai turi būti projektuojami, statomi ir eksploatuojami taip, kad atitiktų jiems taikomus reglamentuojančius normatyvinius statybos, aplinkosaugos, higienos ir sveikatos, šilumos išsaugojimo, priešgaisrinės saugos ir kitus dokumentus, norminius aktus taisykles ar rekomendacijas.

 

Pasirinkite pastato konstrukciją