Pramoninis pastatas

Pramoniniams pastatams yra priskiriami negyvenamieji pramoninės paskirties pastatai: garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai.

Pastatai turi būti projektuojami, statomi ir eksploatuojami taip, kad atitiktų jiems taikomus reglamentuojančius normatyvinius statybos, aplinkosaugos, higienos ir sveikatos, šilumos išsaugojimo, priešgaisrinės saugos ir kitus dokumentus, norminius aktus taisykles ar rekomendacijas.

Pasirinkite pastato konstrukciją